VÄRME

KONTAKTFORMULÄR

Här kan du läsa fakta om olika värmealternativ.
Kontakta oss gärna så diskuterar vi vad som passar just dig bäst.

Bergvärme

Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Genom att borra ett hål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump.

Bergvärme är en relativt dyr investering, men eftersom energikostnaderna sänks avsevärt lönar det sig i regel alltid att installera bergvärme.

För att kunna använda bergvärmen till uppvärmning av huset krävs det vattenburna element (radiatorer) samt el, eftersom bergvärmepumpen måste ha el för att fungera.

Luft/Vatten

Principen för en luft/vatten-värmepump är enkel. Även i temperaturer under noll grader innehåller uteluften värme. Tillräckligt mycket för att värma både husets vattenburna radiatorer/golvvärme och ditt varmvatten. Din främsta värmekälla är alltså gratis.

Tumregeln är att du kan spara 50–65 % av dina värmekostnader med en luft/vatten-värmepump.

Pellets

När pannan kallar på värme matar en skruv pellets från ett förråd in i brännaren. Pelletsen tänds med hjälp av varmluft från ett tändelement och en fläkt. Skruven matar fram pellets till brännaren med jämna mellanrum tills pannan kommer upp till inställd temperatur varpå matningen slutar och elden slocknar. När temperaturen i pannan sjunker till en viss nivå påbörjas en ny matning och brännaren tänder igen. Detta sköter sig helt automatiskt, precis som vid oljeeldning. Största skillnaden mellan oljeuppvärmning och pelletsuppvärmning är dock att pellets är avsevärt mycket billigare än olja och mer miljövänligt!

Golvvärme

Golvvärme eller värmegolv ger en behaglig golvtemperatur vilket du märker när du sätter i dina bara fötter på det varma och härliga golvet. Beroende på hur det ser ut väljer man vattenburen golvvärme eller elektrisk golvvärme. Att installera golvvärme höjer värdet på ditt hus.

Ved

Vedeldning är en vanlig källa till värme för uppvärmning av bostäder och matlagning över hela världen. På många håll har den dock numera i stor utsträckning ersatts av andra bränslen, som kol, olja och naturgas. I Sverige värms 20–25% av alla villor upp med vedeldning som huvudsaklig värmekälla. En normalstor villa förbrukar runt 20 kubikmeter ved per år. Medelpriset på ved i Sverige är c:a 350:-/kbm för blandved.
20 kbm x 350:- = 7000:-
Alltså blir årskostnaden för ved ca 7000:- per år. Jepp