VATTEN

KONTAKTFORMULÄR

Vatten är vårt i särklass viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet håller den kvalité som krävs för att kunna klassas som tjänligt.

Detta gör man enklast via ett vattenprov. Skulle det visa sig att det finns förhöjda halter av något/några ämnen så kan dessa oftast reduceras till tjänlig nivå med hjälp av filtrering.

Vi säljer och installerar filter och erbjuder en mängd olika lösningar för olika vattentyper.

Vi har även vattenpumpar och tillhörande utrustning för en komplett vattenanläggning och vi har mångårig erfarenhet av dessa lösningar.